Naše včely

Naše včelstva jsou umístěna převážně na vlastních pozemcích u domů.

Včelí potravou je pyl a nektar z květů.

Pyl je zdroj bílkovin a z nektaru vytváří včely květový med (více informací lze najít na internetu).

Mimo jaro, kdy kvetou zahrady, jsou včely odkázány na to co zemědělci zasejí v okolí města. V samotném městě mnoho potravy nenajdou, na tújích a jehličnanech by nepřežily. Požádali jsme firmu, která má ve městě na starosti zeleň, zda by bylo možné vysazovat nektarodárné a pylodárné rostliny (keře, květiny a stromy)a byla nám přislíbena pomoc v rámci možností, za což jí patří naše poděkování.

Pod slovem „Česku“ najdete podrobné informace o Sršni asijském.

Predátoři včel: mimo nemocí je největším nebezpečím pro včely člověk s neodbornými zásahy do včelstva a dále – kleštíci (Varroa destruktor),vosy a sršně. Sršeň obecná foto a video a další info. Sršně a vosy jsou nebezpečné i pro člověka. Od r. 2004 se Evropou šíří nový druh sršně, který byl zavlečen do Francie z Asie. Je to Sršeň asijská. V současnosti se již vyskytuje nejen ve Francii, ale i v Portugalsku, Španělsku, Itálii, Belgii, Nizozemsku, Anglii, Švýcarsku, Maďarsku, Německu a už i v Česku /5.10.2023 v Plzni Skvrňanech/.

Otázka: Víte kdo je největší nepřítel včel?